صنعت گردشگری

صنعت گردشگری ، به مجموعه از فعالیتهایی گفته میشود که افرادی برای گذران اوقات فراغت به مکانی به جز مکان زندگی مسافرت میکنند.

 در گردشگری مدت زمان سفر توسط گردشگران معمولاً یک الی چند روز میباشد که در نهایت به مکان زندگی باز میگردند.


انواع گردشگر


در گردشگری افرادی که به مسافرت میروند و طی مسیر با افراد دیگری همسفر هستند، توریسم یا گردشگر نامیده میشوند. انواع و اقسام گردشگر به سه دسته داخلی، ورودی و خارجی تقسیم بندی میشوند. گردشگران داخلی افرادی هستند که در یک کشور به نقاط مختلفی از شهرها سفر میکنند. گردشگران ورودی به افرادی گفته میشود که از کشورهای مختلف از سراسر جهان، به یک کشور ورود پیدا میکنند. از انواع دیگر گردشگر، گردشگر یا توریسم خارجی هستند که در این نوع گردشگری، افراد یک کشور به سایر کشورها و شهرهای جهان مسافرت مینمایند.

 

مزایای گردشگری


با توجه به اینکه صنعت درآمدزای گردشگری دارای اهمیت زیادی میباشد، مزایایی جهت معرفی و شناخت بیشتر گردشگری مطرح میشود. از مزایای مهم گردشگری میتوان به تفریح و مشاهده مکانهای تفریحی کشورها، دیدن جاذبه های مختلف شهرها، رفت و آمد در سطح شهر و کشور، درآمد زایی برای افراد ساکن و بومی کشور، تأثیر در اقتصاد و شغل و کسب و کار افراد شهر اشاره نمود. پیشرفت اقتصادی یک کشور از مزایای صنعتی به نام گردشگری است. با توجه به ورود افراد مختلف با فرهنگ و آداب و رسوم متفاوت به شهرهای دیگر، شغلهای جدیدی ایجاد شده و افراد میتوانند دارای کسب و کارهای بیشتری در سطح شهر شوند.


نتیجه گیری:
صنعتی که با نام گردشگری در دانشگاه ها آموزش داده میشود، به فعالیتهایی گفته میشود که افراد در سن و سطوح مختلف به شهر و کشورهای دیگر سفر میکنند. از انواع یک توریسم، گردشگر ورودی، داخلی و خارجی هستند که هر کدام دارای شرایط و وضعیت خاصی میباشند.