رشته گردشگری

رشته گردشگی ، با عنوان مدیریت گردشگری در ایران در دانشگاه های کشور تدریس میشود.

رشته مدیریت گردشگری در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا توسط اساتید گردشگری در دانشگاه به دانشجویان ارائه میگردد.


رشته دانشگاهی گردشگری


از قرن هفدهم به بعد و وقوع انقلاب صنعتی در قرن هجدهم، صنعت گردشگری سیر صعودی داشته و اشکال جدید و نوینی به خود گرفته است. تعداد گردشگران بین المللی در سال 1950 که 25 میلیون نفر بوده است، حدود 1235 میلیون نفر در سال 2017 رسیده است. تعداد گردشگران در سال 2030 به 1 میلیارد نفر در سطح جهان میرسد. با توجه به علاقه مردم سراسر جهان به رشته تحصیلی گردشگری در دانشگاه، افراد بسیاری به عنوان استاد و دانشجو در دانشگاه های جهان در پی یادگیری صنعت گردشگری میباشند. امروزه یکی از صنعتهای مطرح در سراسر جهان، صنعت گردشگری است که موجب شده رشته تخصصی گردشگری در دانشگاه های جهان ارائه شود و به دانشجویان علاقه مند به این رشته، آموزش داده شود.


رشته تحصیلی گردشگری


در ایران عنوانی که برای رشته تحصیلی گردشگری بیان میشود به صورت آموزش گردشگری نیست. رشته های مرتبط با گردشگری مطرح میشود که عنوان مدیریت جهانگردی را به خود اختصاص میدهد. رشته های مختلف دیگری مانند جغرافیا، برنامه ریزی گردشگری، علوم اجتماعی، برنامه ریزی گردشگری، مدیریت هتلداری، رشته کارآفرینی گردشگری همه در دانشگاه تدریس میشوند که دارای بازار کار مختص به خود میباشند. رشته مدیریت جهانگردی در ایران در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه ها تدریس میشود. رشته تخصصی گردشگری دارای عناوین و دروس تخصصی خاصی میباشد که در دانشگاه به دانشجویان ارائه میشود.


نتیجه گیری:
با توجه به اهمیت صنعت گردشگری و علاقه افراد یک جامعه به گردشگری در سراسر جهان، رشته های مرتبط به گردشگری در دانشگاه ها تدریس میشود و دانشجویان زیادی را به سمت آموزش دیدن این رشته سوق میدهد.