درباره گردشگری

درباره گردشگری ، در ایران و جهان سازمانهای گردشگری در کشورها ایجاد شده است که فعالیتهای گردشگری را مدیریت میکنند.

گردشگری صنعتی اشتغال زا و پردرآمد بوده که با مسافرت گردشگران به شهرها و کشورهای مختلف بدست می آید.


گردشگری درمانی


گردشگری با موضوع درمانی از قرن هجدهم به بعد مورد توجه قرار گرفته است. تا قبل از قرن هجدهم گردشگری از نوع درمانی طرفداران زیادی نداشت. در انگلستان به دلیل وجود چشمه های آب گرم، گردشگران جهت درمان بیماریهای مختلف به این نقاط سفر میکردند. امروزه به دلیل افزایش بیماریها میان مردم، سفرهای درمانی به کشورهای مختلف نیز افزایش پیدا کرده است. کره جنوبی با جذب 10 میلیارد دلار در سال 2013 میلادی، از طریق گردشگری جهت درمان، رکورددار این نوع گردشگری در جهان میباشد.


گردشگری تفریحی


گردشگری با موضوع تفریحی از گردشگری بود که توسط انگلستان ابداع شد. کشور بریتانیا که اولین کشور در شروع انقلاب صنعتی بود، فرصت تفریح را برای مردم کشور فراهم کرد. در آن زمان، گردشگری از نوع تفریحی مختص صاحبان ماشین، مالکین کارخانه ها، تجار و اقتصاد مدارها بود. به مرور زمان امکان گردشگری به صورت تفریحی برای افراد مختلف جامعه از قشر متوسط نیز فراهم گردید. اولین مرکز تفریحی ایام تعطیلات، نیس فرانسه بود که مراسم برومناد دزانگلی برگزار میگردید. افراد مختلف در کشورهای سراسر جهان به گردشگری با هدف تفریح میپردازند. در این نوع سفر به دلیل هدف گردشگری که تفریح میباشد، افراد به مکانهایی سفر میکنند که بتوانند از تفریحات مشخصی برخوردار شوند.


نتیجه گیری:
گردشگری نوعی صنعت در شهرها و کشورهای مختلف میباشد که دارای انواع با اهداف مشخص و مختلفی دارد. دو مورد از اهداف گردشگری را میتوان درمانی و تفریحی نامید. در مورد گردشگری از نوع درمانی، هدف از سفر درمان بیماری بوده و در نوع تفریحی، هدف گذران وقت با تفریح کردن در کشور مقصد میباشد.